Banjer

Dari baro seupot ujeun sampe malam. Hana dipiyoh-piyoh ujeun. Nyan jalan itam ladom ka banjer. Ka teudong ie inan. Na padum-padum pat nyang meunan. Ie ka dilei bak jalan itam. Meunyo malam ie nyan han deuh takalen, salah-salah meunyo teuga ta balap inan ju meusuruek.